Læs den danske udgave nederst på siden

ZENZ Version 2.0:
THE NEW BEAUTY STANDARD

Based on the mission of making a healthier and more sustainable beauty industry, ZENZ is now setting new standards in the industry for professional beauty products. Based on the UN's years-long struggle to protect the planet and human health, ZENZ is contributing to this development with the launch of ZENZ Version 2.0.

With a number of scientifically based certifications, we take the healthy and sustainable standards to an even higher level. The products contain the maximum proportion of natural and certified organic ingredients - more than the certifications require. In addition, the packaging is sustainably produced mainly from recycled plastic. 

LOOK GOOD

ZENZ Organic Products is an exclusive series of salon products developed by hairdressers for hairdressers with a focus on health and sustainability without compromising on the high quality. Discover how the multifunctional products inspire you to be creative and to make professional results.

FEEL GOOD

Create a wellness experience for yourself and your customers with ZENZ Organic Products made from nature's purest and best ingredients. The products contain the maximum proportion of natural and certified organic ingredients - more than the labels require. With ZENZ Organic Products you will get a beautiful and healthy hair without harmful ingredients, which protects you against allergies and hormonal disorders. The products create a space for self-pampering and well-being - both for the hairdresser and the client.

DO GOOD

With ZENZ you will do something good for yourself, for others and for our planet. The products are certified by one or more of the four recognised certifications: The Nordic Swan Ecolabel, AllergyCertified, Ecocert COSMOS Organic and Vegan Society. The Nordic Swan Ecolabel is the official eco-label for the Nordic countries and a guarantee for environmentally friendly and healthy products. AllergyCertified is an international certification which ensures a minimal risk of developing allergies. Ecocert COSMOS Organic is a recognized certification of organic and natural ingredients. Vegan Society represents the international standard for vegan products.

When choosing ZENZ Organic Products, you not only cares for yourself and your customer's health. You also take care of our environment and nature. Our products are made from recycled plastic from consumers and industry. Furthermore ZENZ Organic Products carries the Ocean Waste Plastic brand, as we work with ReSea, which collects plastic from the ocean/rivers 1:1 against the product's packaging weight.

Knowing that plastic is a major problem for the environment, ZENZ has developed its own concept to reduce the production of new plastic. ZENZ has developed a refill concept where the costumers can get their empty ZENZ products refilled. In addition, used packaging from customers and ZENZ's own salons will be recycled to produce inventor to salons.

ZENZ Version 2.0 Pure products mix

A small selection of the new products

______________ZENZ Version 2.0:
THE NEW BEAUTY STANDARD 

Ud fra missionen om en sundere og mere bæredygtig skønhedsindustri sætter ZENZ nu nye standarder i branchen for professionelle skønhedsprodukter. Med udgangspunkt i FN’s årelange kamp for at beskytte planeten og menneskets sundhed, bidrager ZENZ til denne udvikling med lanceringen af ZENZ Version 2.0.

Med en række videnskabeligt baserede certificeringer i ryggen tager vi de hidtil sunde og bæredygtige standarder op til et endnu højere niveau. Produkterne indeholder maximal andel af naturlige og certificerede økologiske ingredienser – mere end mærkningerne stiller krav til. Derudover er emballagen hovedsagligt lavet af genanvendt plastik. 

LOOK GOOD

ZENZ Organic Products er en eksklusiv serie af salonprodukter udviklet af frisører til frisører med fokus på sundhed og bæredygtighed uden at gå på kompromis med den høje kvalitet. Oplev, hvordan de multifunktionelle produkter inspirerer dig til at være kreativ og skabe professionelle resultater.

FEEL GOOD

Skab en wellnessoplevelse for dig selv og dine kunder med ZENZ Organic Products, lavet af naturens reneste og bedste ingredienser. Produkterne indeholder maksimal andel af naturlige og certificerede økologiske ingredienser – mere end mærkningerne stiller krav til. Med ZENZ Organic Products opnår du et smukt og sundt hår uden skadelige ingredienser, ligesom du forebygger allergi og hormonforstyrrelser. Produkterne skaber et rum til selvforkælelse og velvære – både for frisøren og kunden.

DO GOOD

Med ZENZ gør du noget godt for dig selv, for andre og for vores planet. Produkterne er certificeret af et eller flere af de fire anerkendte mærkninger: Svanemærket, AllergyCertified, Ecocert COSMOS Organic og Vegan Society. Svanemærket er det officielle miljømærke for de nordiske lande og en garanti for miljøvenlige og sunde produkter. AllergyCertified er en international certificering, som sikrer, at der er minimal risiko for at udvikle allergi ved brug af produkterne. Ecocert COSMOS Organic er en anerkendt certificering for økologiske og naturlige ingredienser. Vegan Soceity repræsenterer den internationale standard for veganske produkter.

Når du vælger ZENZ Organic Products, drager du ikke alene omsorg for dig selv og dine kunders sundhed. Du passer også på vores fælles miljø og natur. Vores produkter er nemlig lavet af genanvendt plastik fra forbrugere og industri. Derudover bærer produkterne Ocean Waste Plastic-mærket, da vi samarbejder med ReSea, der opsamler plastik fra verdenshavene 1:1 mod produktets emballagevægt.

Da vi ved, at plastik er et stort problem for miljøet, har ZENZ udviklet sit eget koncept for at modvirke ny produktion af plastik. ZENZ har udviklet et refill-koncept, hvor kunderne kan genopfylde deres tomme emballage. Derudover vil brugt emballage fra kunderne og ZENZ egne saloner blive genbrugt til bl.a. at producere inventar til saloner.

Leave a comment

All comments are moderated before being published