Læs den danske udgave nederst på siden

Which certifications and why?  

ZENZ has passionately worked with a vision of contributing to a healthier and more sustainable beauty industry. ZENZ salons were the first salons to be certified as a Safe Hair Salon and before the green wave really took off, ZENZ launched its first Nordic Ecolabelled series of products in the year of 2010.

With the climate of the future and human health in mind, ZENZ takes another step towards creating as healthy and sustainable products as possible. ZENZ is launching ZENZ Version 2.0 and the new products are marked with one or more of the recognised certifications: The Nordic Swan Ecolabel, AllergyCertified, Ecocert COSMOS Organic and Vegan Society. Certifications that guaranties you that ZENZ' products live up to the high standards by a third part.

With ZENZ Version 2.0 we set a new standard in the beauty industry and within hairdressing products, where you do not compromise on quality even though it is professional products. It creates a healthier environment for both hairdressers and clients without harmful ingredients, just as you prevent allergies and hormonal disorders.

In order to live up to our vision, we work continuously to select the right certifications and packaging that support our mission the most. Science and technology are in constant evolution. Every day new knowledge about harmful ingredients and more eco-friendly and sustainable packaging solutions are emerging, which we always try to implement in our products. Certifications are also progressive, which means that new research, innovation, more organic production and green technology are constantly changing, and the certification criteria update ongoing. ZENZ always seek to meet the latest science and criteria.

It shows that a number of consumers have a focus on organic, natural and vegan ingredients which places great demands on the products. In ZENZ Organic Products we try to embrace them all and prioritise to produce healthy products that's also allergy friendly. 

Below is a brief description of certifications that we have today, and why we have chosen them:

Nordic Swan Ecolabel

The Nordic Swan Ecolabel

The Nordic Swan Ecolabel is the Nordic countries official eco-label. The goal of the Nordic Swan Ecolabel is to reduce the total environmental impact from production and consumption. The entire product life cycle from raw materials to production, use, disposal and recycling is therefore included in the assessment when the requirements for the current product type are determined. The Nordic Swan Ecolabel's requirements are based on promoting sustainable use of resources, reuse and recycling and reducing waste volumes in all parts of the product and service life cycle.

The Nordic Swan Ecolabel's primary focus on the environmental aspects. But the label also emphasises health, as there are requirements for the substances that are problematic for consumers' health, including endocrine disruptors. Furthermore there must be no parabens, allergenic preservatives, microplastics in products, and the products must be perfume free when the product is made for children under 12 years.

Why ZENZ has chosen the Nordic Swan Ecolabel:

The Nordic Swan Ecolabel is the official eco-label for the Nordic countries based on the latest research and knowledge. The Nordic Swan Ecolabel places high demands on those they certify, as all phases of the product's life cycle are taken into account. The Nordic Swan Ecolabel is therefore a holistic label that emphasises both your health and our environment. This makes the remark relevant for ZENZ to use, as these are the same values ​​we have chosen that our products must live up to.

Read more about The Nordic Swan Ecolabel here

AllergyCertified

AllergyCertified

AllergyCertified is the world's first international certification organisation. It is founded in Denmark in 2015. The remark is the consumer's guarantee that the certified product does not cause allergies, as their toxicologists have reviewed every single ingredient in the product. When a product is certified by AllergyCertified, the organisation is given information about each ingredient of the product, what concentration it is in and what the ingredient is called in the international language of chemists; INCI. With AllergyCertified you can therefore be sure that there are no stored allergens or endocrine disruptors in the products.

Why ZENZ has chosen AllergyCertified:

With AllergyCertified ZENZ can guarantee our customers a minimal risk of developing allergies when they receive treatment from us and when using ZENZ Organic Products. ZENZ has developed an entire series, Pure, which is certified with AllergyCertified, so that allergy sufferers, pregnant women and others who want to avoid both artificial and natural perfume substances safely can use our products.

Read more about AllergyCertified here

Ecocert COSMOS Organic

Ecocert COSMOS Organic

 

COSMOS is a standard for organic and natural cosmetics. Ecocert is one of four founding certification bodies of this standard and is accredited to certify cosmetic products. COSMOS Organic is the highest level of certification of the COSMOS standard and many ZENZ Organic Products carry this label.

At least 95% of the ingredients in a product with Ecocert COSMOS Organic must be natural, at least 95% of the natural oils and extracts must be organic, just as 20% of the ingredients that are not washed off must be organic and 10% of those that you wash of must be organic. The ingredients must also be grown in an environmentally friendly and responsible manner, just as products marked with Ecocert must be free of synthetic perfumes and dyes.

Why ZENZ has chosen Ecocert COSMOS Organic:

Ecocert-certified products are produced to the highest standards of natural and organically certified cosmetics and are safe and effective to use. Ecocert COSMOS Organic is widespread and globally recognized and acts as an international standard that is easy to identify for consumers worldwide.

Read more about Ecocert COSMOS Organic here

Vegan Society

Vegan Society

The Vegan Society – also called The Sunflower Label - was founded by the vegan association, The Vegan Society, in 1944 in England, where it must promote and support the vegan and plant-based way of life. Today it is an internationally recognised brand that guarantees that the products are produced without animal ingredients.

Why ZENZ has chosen Vegan Society:

The majority of ZENZ's products are vegan and to guarantee that, we have chosen to have them certified with The Vegan Society.

Read more about Vegan Society here

ZENZ Organic Products

Sneak peak on the new products

Hvilke certificeringer og hvorfor?

ZENZ har passioneret arbejdet med en vision om at bidrage til en sundere og mere bæredygtig skønhedsindistri. ZENZ’ saloner blev som de første certificeret som Grøn Salon, og inden den grønne bølge for alvor tog fart, lancerede ZENZ i 2010 sin første Svanemærkede serie af produkter.

Med tanke på fremtidens klima, vores miljø og sundhed tager ZENZ nu endnu et skridt mod at skabe så sunde og bæredygtige produkter som muligt. Med lanceringen af ZENZ Version 2.0 lever de nye produkter op til et eller flere af de anerkendte certificeringer: Svanemærket, AllergyCertified, Ecocert COSMOS Organic og Vegan Society. Certificeringer, som er en tryghed for dig om, at ZENZ’ produkter lever op til høje krav fra en tredjepart.

Med ZENZ Version 2.0 sættes der en ny standard i skønhedsindustrien og til frisørprodukter, hvor du som frisør eller forbruger ikke behøver at gå på kompromis med kvaliteten, når du ønsker at bruge professionelle produkter. Det skaber et sundere miljø for både frisører og kunder uden skadelige ingredienser, ligesom du forebygger allergi og hormonforstyrrelser.

For at ZENZ lever op til sin mission om mere bæredygtige og sunde skønhedsprodukter, arbejder vi løbende på at vælge de rigtige certificeringer og emballage. Der kommer hele tiden ny viden om skadelige ingredienser og mere miljøvenlige og bæredygtige emballageløsninger. Den forsøger vi altid at implementere i vores produkter. Certificeringer er også progressive, hvilket betyder, at forskning, innovation, økologisk produktion og grøn teknologi ændres, så kriterierne for at få leve op til certificeringerne løbende ændres. ZENZ forsøger altid at leve op til den nyeste videnskab og de dertil hørende kriterier.

Vi ser, at forbrugerne har fokus på økologiske, naturlige og veganske ingredienser samt stiller store krav til produkterne.Med ZENZ Organic Products forsøger vi at omfavne denne efterspørgsel, og vi prioriterer at udvikle sunde produkter, som også er allergivenlige.

Her kan du læse om de certificeringer, ZENZ benytter, og hvorfor vi har dem:

Nordic Swan Ecolabel

Svanemærket

Svanemærket er Nordens officielle miljømærke. Målet med Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er derfor med i vurderingen, når kravene til den aktuelle produkttype bliver fastsat. Svanemærkets krav bygger på at fremme bæredygtig brug af ressourcer, genbrug og genanvendelse og at reducere affaldsmængderne i alle dele af produkternes og serviceydelsernes livscyklus.

Svanemærkets primære fokus er miljøaspekterne, men mærket lægger også vægt på sundhed, da der er krav om ikke at bruge de stoffer, der er problematisk for forbrugernes sundhed. Herunder er hormonforstyrrende stoffer forbudt, ligesom der ikke må være parabener, allergifremkaldende konserveringsmidler og mikroplast i produkter, som bærer Svanemærket. Ikke mindst skal de være fri for parfume, når produktet er lavet til børn under 12 år.

Hvorfor ZENZ har valgt Svanemærket:

Svanemærket er det officielle miljømærke for de nordiske lande baseret på den nyeste forskning og viden. Svanemærket stiller høje krav til dem, de certificerer, da alle faser af produktets livscyklus tages i betragtning. Svanemærket er derfor et holistisk mærke, der både lægger vægt på din sundhed og vores miljø. Det gør anmærkningen relevant for ZENZ at bruge, da det er de samme værdier, vi har valgt, at vores produkter skal leve op til. 

Læs mere om Svanemærket her.

AllergyCertified

AllergyCertified

AllergyCertified er verdens første internationale certificeringsorganisation, som er grundlagt i Danmark i 2015. Anmærkningen er forbrugerens garanti for, at produktet, som er certificeret, ikke giver allergi, da deres toksikologer har gennemgået hver eneste ingrediens, der er i produktet. Når et produkt skal certificeres af AllergyCertified, får de oplysninger om hver enkelt ingrediens, hvilken koncentration den er i og hvad ingrediensen hedder på kemikernes internationale sprog; INCI. Det gør, at du med AllergyCertified kan være sikker på, at der ikke er gemte allergener eller hormonforstyrrende stoffer i produkterne.

Hvorfor ZENZ har valgt AllergyCertified:

Med AllergyCertified kan ZENZ garantere vores kunder minimal risiko for at udvikle allergi, når de får behandling hos os og ved brug af ZENZ Organic Products. ZENZ har udviklet en hel serie, Pure, som er certificeret med AllergyCertified, så både allergikere, gravide og andre, som vil undgå både kunstige og naturlige parfume stoffer med sikkerhed kan bruge bruge vores produkter.

Læs mere om AllergyCertified her

Ecocert COSMOS Organic

Ecocert COSMOS Organic

Ecocert COSMOS Organic er en fælleseuropæisk anmærkning, som bruges til at certificere økologiske produkter. Ecocert var det første certificeringsorgan, der udviklede standarder for naturlig og økologisk kosmetik i 2003. For at blive certificeret med Ecocert COSMOS Organic skal produkterne opfylde forskellige krav.

Mindst 95% af ingredienserne i et produkt med Ecocert COSMOS Organic skal være naturlige, mindst 95% af de naturlige olier og ekstrakter skal være økologiske, ligesom 20% af ingredienserne der ikke vaskes af skal være økologiske og 10% af dem, som du vasker af, skal være af økologisk oprindelse. Derudover skal ingredienserne være dyrket miljøvenligt og ansvarligt, ligesom produkter mærket med Ecocert COSMOS Organic skal være fri for syntetisk parfume- og farvestoffer.

Hvorfor ZENZ har valgt Ecocert COSMOS Organic:

Ecocert-certificerede produkter produceres efter de højeste standarder for naturlig og økologisk certificeret kosmetik og er sikre og effektive at bruge. Ecocert COSMOS Organic er udbredt og globalt anerkendt og fungerer som en international standard, der er let at identificere for forbrugerer verden over.

Læs mere om Ecocert COSMOS Organic her

Vegan Society

Vegan Society

Vegan Society – eller Solsikkemærket, som det også kaldes – blev grundlagt af den veganske forening, The Vegan Society, i 1944 i England, hvor det skulle fremme og støtte op om den veganske og plantebaserede levevis. I dag er det et internationalt anderkendt mærke, som garanterer, at produkterne er produceret uden animalske ingredienser.

Hvorfor ZENZ har valgt The Vegan Society:

Hovedparten af ZENZ’ produkter er veganske og for at garantere vores kunder, som efterspørger disse, at de står med et vegansk produkt i hånden, har vi valgt at få certificeret disse med The Vegan Society.

Læs mere om Vegan Society her.

Leave a comment

All comments are moderated before being published