Læs den danske udgave nederst på siden

ZENZ minimises the environmental footprint by reducing the plastic consumption


Almost 80% of all plastic waste ends up in landfills worldwide, but only 9% is recycled. In addition, 900 tones of plastic waste are discharged every hour into the world's oceans (Source: World Economic Forum/dr.dk). The numbers speak for themselves. There is no doubt that plastic harms the environment and destroys natural ecosystems. They are fragile and are affected by the way we live as humans, just as microplastics contaminate human and animal bodies.

ZENZ wants to make a postive change to this. Sustainability is our core belief, and to minimise the consumption of plastic, ZENZ has its own ecosystem and sustainable solutions. We are convinced that we can make a difference together to protect our environment and nature and to avoid plastic to do more harm than good.

A reduction of min. 40% CO2 

With our ZENZ Organic Products Version 2.0 we have reduced the environmental impact by at least 40% on average. Our shampoos and conditioners are made more effective, which means that they last longer despite keeping the same high quality. It means you get the same effective result by using 30% less. The packaging's environmental footprint has been reduced with a little over 50%. The total CO2 account has been reduced by close to 40% on average. Read more in the Danish report "Bæredygtig bundlinje 2.0: Miljøoptimeret emballage ZENZ" find it here.

 

ZENZ'S OWN ECO-SYSTEM CONSISTS OF THE FOLLOWING:

Packaging of recycled plastic

At ZENZ we want to recycle the plastic that has already been produced. Therefore, most of our packaging is made from recycled plastic from consumers and industry. By using recycled plastic, we can also take advantage of the benefits of the material, which both counts the unique durability and that it is easy way to keep it clean. Find all our product here.

ZENZ shampoo and conditioner in packaging of recycled plastic

ZENZ Refill: Refill stations in the salons 

ZENZ Refill is a new concept where you can refill your empty ZENZ 2.0 bottles (shampoo, conditioner and treatment) with new product in our salons. It will contribute to minimise the environmental footprint and we can take care of our environment on land and in the oceans. Read more about our Refill-concept here

ZENZ refill system with shampoo and conditioner

Salon furniture made of recycled plastic

(Expected in 2023)
When our customers are finished with their ZENZ products, we encourage them to drop off the empty packaging in the salons, to be included in our recycling system. A collaboration with A:GAIN in Copenhagen will recycle some of our empty packaging and produce displays and furniture for our salons. Today we use recycled plastic from Carlsberg.  

ZENZ products on furniture made of recycled plastic

Remove plastic from the oceans 

We are not only reducing the production of plastics, but we also help cleaning the oceans and rivers. In collaboration with ReSea, Ocean Waste Plastic collects plastic from the world's oceans 1:1 against the product's packaging weight. This plastic is sorted and recycled locally in Jakarta, Indonesia. Read more here

Plastic bottle on beach


UN's Sustainable Development Goals 

At the same time, we will contribute to the Sustainable Development Goals from UN, which includes sound consumption and ensuring a healthy environment and nature. Read more about what we do here

ZENZ work with UN's Sustainable Development Goals

 

____________________

 

ZENZ minimerer miljøaftrykket ved at reducere forbruget af plastik

På verdensplan ender næsten 80% af alt plastikaffald på lossepladser, men kun 9% bliver genbrugt. Hver time udledes der desuden 900 tons plastikaffald i verdenshavene. (Kilde: World Economic Forum/Dr.dk). Tallene taler sit eget sprog. Der er ingen tvivl om, at plastik skader miljøet og ødelægger naturens økosystemer. De er skrøbelige og bliver nemt påvirket af menneskets måde at leve på, ligesom mikroplast forurener menneskers og dyrs kroppe.

Det vil vi hos ZENZ gerne gøre noget ved. Vi tænker bæredygtigt, og for at minimere forbruget af plastik, har vi vores eget økosystem og bæredygtige tiltag. Vi er nemlig overbeviste om, at vi sammen kan gøre en forskel, så vi kan beskytte vores miljø og natur, og undgå at plastikken i sidste ende gør mere skade end gavn.

Reduktion af miljøpåvirkning med min. 40%

Med ZENZ Organic Products Version 2.0 har vi i gennemsnit reduceret miljøpåvirkningen med mindst 40%. Vores shampoo og conditioner er gjort mere drøje, hvilket betyder, at de holder længere, på trods af de har samme høje kvalitet. Man kan altså bruge 30% mindre for at få samme resultat. Emballagens miljøaftryk er reduceret med lidt over 50%. Det samlede CO2-regnskab er som følge heraf reduceret med tæt på 40% i gennemsnit. Læs mere i rapporten "Bæredygtig bundlinje 2.0: Miljøoptimeret emballage ZENZ", find den her.

 

ZENZ' EGET ØKO-SYSTEM BESTÅR AF FØLGENDE: 

Emballage af genanvendt plastik 

Hos ZENZ vil vi gerne være med til at genbruge den plastik, som allerede er produceret. Derfor bliver størstedelen af vores emballage lavet af genanvendt plastik fra forbrugere og industri. Når vi bruger genanvendeligt plastik, kan vi udnytte fordelene ved materialet, som både har en unik holdbarhed og er nemt at holde rent. Samtidig reduceres produktionen af ny plastik. Find alle produkterne her.

 

ZENZ shampoo and conditioner in packaging of recycled plastic

ZENZ Refill: Genopfyldning af produkter i salonerne

Som noget nyt kan du i ZENZ saloner få genopfyldt dine tomme ZENZ Organic Version 2.0-flasker (shampoo, conditioner og treatment) med nye produkter på vores Refill-stationer. På den måde kan vi sammen minimere miljøaftrykket og passe på vores miljø på land og vand. Læs mere om refill her.

 

ZENZ refill system with shampoo and conditioner

Inventar af genbrugt emballage

(Forventet i 2023)
Når vores kunder er færdige med at bruge deres tomme ZENZ produkter, opfordrer vi dem til at aflevere emballagen i salonerne, hvor det vil indgå i vores eksisterende affaldssorteringssystem. I samarbejde med A:GAIN i København vil dele af den tomme emballage, vi får indleveret, blive genanvendt og lavet til displays og inventar til vores saloner. I dag benytter vi genanvendt plastic fra Carlsberg.

 

ZENZ products on furniture made of recycled plastic

Opsamling af plastik fra verdenshavene 

Ikke nok med at vi mindsker produktionen af plastik, så gør vi også en indsat for at holde verdenshavene rene. I samarbejde med ReSea opsamler Ocean Waste Plastic plastik fra verdenshavene 1:1 mod vores produkters emballagevægt. Det, der er egnet hertil, bliver genbrugt lokalt i Jakarta, Indonesien. Læs mere her

Plastic bottle on beach

FN's Verdensmål

Samtidig bidrager vi til FN’s verdensmål, der omfatter forsvarligt forbrug og sikring af et sundt miljø og natur. Læs mere om, hvad vi gør her

ZENZ work with UN's Sustainable Development Goals

Leave a comment

All comments are moderated before being published